دانشگاه آزاد اسلامی یادگارامام خمینی(ره) واحد شهرری
ورودبه سامانه اطلاع رسانی دانشگاه
ورودبه سامانه انتخاب واحد ونمرات